หัวหินทูเดย์ - หัวหินทูเดย์ ไลฟ์สไตล์ และ อีเวนท์
ข่าวท้องถิ่น

หัวหิน กำหนดโครงการแข่งขันกีฬา ประจำปี

เทศบาลเมืองหัวหิน กำหนดจัดโครงการแข่งขันกีฬา ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักกฎ กติกา มารยาท โดยมีกำหนดการแข่งขันกีฬาต่างๆ ดังนี้ กีฬาฟุตบอล 11 คน ระหว่างวันที่ 4 – 10 สิงหาคม 2559 ณ สนามฟุตบอลชุมชนตะเกียบ กีฬาฟุตซอล ระหว่างวันที่ 15...
Continue Reading
ข่าวท้องถิ่น

ป้องกันการกัดเซาะชายหาดหัวหิน ครั้งที่ 1

นางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานการประชุมโครงการศึกษาวางแผนแม่บทและสำรวจออกแบบ เพื่อเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะชายหาดหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประชุมย่อย ครั้งที่ 1 โดยมี ดร.อลงกรณ์ อินทรักษา ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็น นายวรพล ธัญธารา ผู้ประสานงานโครงการฯ บรรยายข้อมูลจากการสำรวจ มี นายสันทัต สุขศรี ประธานสภาเทศบาล นายจีรวัฒน์ พรามณี รองปลัดเทศบาล และหน่วยงานต่างๆ อาทิ ททท.สนง.ประจวบคีรีขันธ์...
Continue Reading
ข่าวท้องถิ่น

นายอำเภอชะอำสั่งตรวจดูแลชายหาดชะอำ

นายศักรินทร์ ทุมเสน นายอำเภอชะอำ มอบหมายให้สมาชิกอาสารักษาดินแดน (อส.) ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 15 ค่ายรามราชนิเวศน์ (มทบ.15) ออกตรวจและดูแลความเรียบร้อยแก่นักท่องเที่ยวและตรวจร้านค้าบริเวณชายหาดชะอำ โดยได้ตรวจร้านค้า ร้านอาหาร การเช่าบริการต่างๆ เช่นบริการเช่าขี่ม้าชายหาด เช่าบริการเรือสปีดโบ้ท ไม่ปรากฏการขายหรือจำหน่ายสินค้าเกินราคาแต่อย่างใด
Continue Reading
ข่าวท้องถิ่น

เตรียมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ

นายอลงกรณ์ วรรณคำ ปลัดอาวุโส อำเภอหัวหิน เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ (Big Day) ในวันที่ 4 ส.ค. 2559 เวลา ณ สวนสาธารณะโผน กิ่งเพชร ตามโครงการประชามติร่วมใจพัฒนาประชาธิปไตย เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติในวันอาทิตย์ที่ 7 ส.ค. 2559 โดยมีหน่วยงานต่างๆ ในเขตอำเภอหัวหินเข้าร่วมประชุม ณ ที่ว่าการอำเภอหัวหิน ซึ่งเทศบาลเมืองหัวหิน มี นางสาวบุษบา โชคสุชาติ...
Continue Reading
ข่าวท้องถิ่น

โรคมือเท้าปาก

โรคมือเท้าปาก เป็นโรคที่พบบ่อยมากในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปี และจะพบมากในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี ส่วนมากที่เป็น โรคมือเท้าปาก จะเป็นเด็กที่อยู่ในวัยอนุบาล ซึ่งสามารถติดต่อกันได้ง่ายเพียงแค่สัมผัสสิ่งของต่างๆ ร่วมกัน ไอจามใส่กัน เพียงเท่านี้ก็สามารถติดเชื้อได้  เกิดจากเชื้อไวรัส หากติดจากเชื้อไวรัส coxsackie A16 จะไม่รุนแรง ระยะเวลาเพาะเชื้อประมาณ 3-7 วันจึงจะออกอาการ แต่ถ้าติดเชื้อไวรัส Enterovirus 71 แบบรุนแรงอาจทำให้เด็กเสียชีวิตได้ ข้อสังเกตอาการ มีไข้เฉียบพลัน ปวดหัว ปวดท้อง เมื่อยตัว เจ็บคอ เบื่ออาหาร จะไม่ยอมทานอหารเพราะเจ็บแผลในปากจะมีน้ำลายเหนียว ไหลยืดมากผิดปกติอยู่ตลอดเวลา ถ้ามีอาการดังกล่าวพอเวลาผ่านไปสัก 2...
Continue Reading
ข่าวท้องถิ่น

ผู้ว่าจังหวัดเพชรบุรี พูดถึงอนาคตเพชรบุรีจะเป็นเมืองที่มีความสะดวกทางการคมนาคม

ที่ห้องประชุมชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี(หลังเก่า) นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้กล่าวในการประชุม ผู้ว่าพบสื่อ ถึงอนาคตอันใกล้ของจังหวัดเพชรบุรี โดยเฉพาะเส้นทางการคมนาคมว่า ทางเรือ โครงการที่จะมีแน่นอนคือ โครงการเรือเฟอรรี่จากจังหวัดระยอง ชลบุรี เส้นทางข้ามอ่าวไทย มีแน่นอน แต่อยู่ระหว่างการศึกษาว่าจะมีที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี หรือ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทางบก สร้างแน่นนอน คือถนนยกระดับที่วังมะนาว , มอเตอร์เวย์ , ส่วนทางราง ปลายปีนี้จะมีการเซ็นต์สัญญาในการสร้างรถไฟรางคู่...
Continue Reading
ข่าวท้องถิ่น

จังหวัดเพชรบุรีแถลงข่าวจัดงานเกษตรแฟร์ วันที่ 8-14 สิงหาคม 2559

ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี อ.ชะอำ นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธาน พร้อมด้วย นายยุทธนา สมบูรณ์จิตต์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด นายโสภณ คงเทียบ เกษตรจังหวัด นายประพันธ์ ลีปยะคุณ ประมงจังหวัด และนายคัมภีร์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกร ลื่อมวลชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประกอบด้วย จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และประจวบคีรีขันธ์ เป็นกลุ่มจังหวัดที่ศักยภาพในการผลิตสินค้าทางการเกษตร...
Continue Reading
ข่าวท้องถิ่น

พัฒนาเครือข่ายมวลชนสัมพันธ์ชุมชนภายในเขตเทศบาล 39 ชุมชน

พ.อ.สุรวุฒิ ชุติวิทย์ รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาเครือข่ายมวลชนสัมพันธ์ชุมชนภายในเขตเทศบาล ณ ห้องประชุมดำเนินเกษม สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน โดยมี พ.อ.สุรินทร์ เศรษฐศักดาศิริ หน.กลุ่มงานข่าว กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวรายงาน นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผอ.กองการศึกษา ผอ.กองสวัสดิการสังคม ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลทั้ง 39 ชุมชน เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความมั่นคงระหว่างชุมชน รับรู้ความเคลื่อนไหวด้านความมั่นคงและเพิ่มพูนความรู้เรื่องการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาในชุมชน พร้อมร่วมสร้างเครือข่ายแหล่งข่าวประชาชนในการเฝ้าระวังแจ้งภัยคุกคามด้านต่างๆ ในพื้นที่ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐรับทราบต่อไป
Continue Reading
ข่าวท้องถิ่น

รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินรณรงค์เชิญชวนผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการ วิ’ลัย วัยหวาน

    นางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พร้อมด้วย นางรัมภา จำลองราช ผอ.กองสวัสดิการสังคมและเจ้าหน้าที่ในสังกัด และทีมวิทยากรชมรมดอกไม้บานเทศบาลเมืองหัวหิน ร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เข้าร่วมโครงการ วิ’ลัย วัยหวาน รอบเขตเทศบาลเมืองหัวหิน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 15 ส.ค. 2559 ระยะเวลาเรียน ก.ย.-ธ.ค.2559 ซึ่งจะเปิดเรียนวันที่ 7 ก.ย. 59 (เรียนทุกวันพุธ) สอนเกี่ยวกับหลักสูตรการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ เช่น อาชีพ การใช้ชีวิต อาหารการกินที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พัฒนาศักยภาพของตนเองในการช่วยเหลือชุมชนได้ต่อไป สอบถามได้ที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองหัวหิน
Continue Reading
ข่าวท้องถิ่น

เทศบาลเมืองหัวหิน เปิดรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้พิการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เทศบาลเมืองหัวหิน เปิดรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้พิการ ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้พิการ โดยการให้ผู้มีสิทธิมาขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ (รายใหม่) คุณสมบัติ ต้องเป็นผู้มีบัตรประจำตัวผู้พิการจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิเบี้ยยังชีพผู้พิการ เอกสารที่ใช้ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้าน (มีชื่อที่อยู่ในทะเบียนบ้านเขตตำบลหนองแก/ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน เท่านั้น) 1 ฉบับ สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์เท่านั้น โดยติดต่อขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองหัวหิน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ หากไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง...
Continue Reading