ข่าว CSR ปลูกป่าชายเลน
ข่าว CSR ปลูกป่าชายเลน

นายแพทย์วีระศักดิ์  พงษ์พัฒนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินพร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินเล็งเห็นถึงการทำโครงการ CSR  ซึ่งย่อมาจาก Corporate Social Responsibility หมายถึง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ซึ่งคือการดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบสังคมและสิ่งเเวดล้อมทั้งในระดับไกลและใกล้ อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

จึงได้จัดทำกิจกรรมตอบแทนสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้ชื่อโครงการ รวมพลัง ร่วมใจ ”ปลูกป่าชายเลน” โดยนำต้นโกงกางไปปลูกเพื่อลดสภาวะโลกร้อนและยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ มีสภาพเหมาะแก่การอยู่อาศัยให้แก่สัตว์ในระบบนิเวศชายเลน ณ อุทยานสามร้อยยอด เมื่อเร็วๆนี้

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์

เชษฐพล  (แขก)  มณีฉาย ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร

โทร 032-616 800 ต่อ 1007    มือถือ 081-649-4659

Email: Chedtapon.Ma@bgh.co.th