จัดระเบียบจักรยานยนต์รับจ้าง
จัดระเบียบจักรยานยนต์รับจ้าง

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.58 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานการประชุมจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้าง ณ ห้องประชุมพูลสุข เทศบาลเมืองหัวหิน โดยมี พ.ต.อ.ไชยกร ศรีหล้าเดโช ผกก.สภ.หัวหิน นางสาวไพลิน กองพันธ์ และ นางสาวบุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรี นายจีรวัฒน์ พราหมณี รองปลัดเทศบาล เข้าร่วมประชุม โดยมี นางศิรภัสสร ชุมทอง หัวหน้าสำนักงานขนส๋งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาอำเภอปราณบุรี ชี้แจงขั้นตอนการมอบเสื้อวินมอเตอร์ไซค์ให้แก่ผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์รับจ้าง ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน ทั้งหมดจำนวน 41 คิว โดยจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้ พร้อมกับสวมเสื้อวินฯ ตามรูปแบบที่กรมการขนส่งฯ กำหนดไว้ ซึ่งจะต้องระบุชื่อและภาพถ่ายของผู้ขับขี่ฯ ชื่อคิว หมายเลขทะเบียนรถ หมายเลขประจำตัวผู้ขับขี่ และสวมหมวกนิรภัยที่ระบุเลขประจำตัวผู้ขับขี่อย่างชัดเจน โดยจะมีการนัดประชุมอบรมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์รับจ้าง และเข้าสู่ขั้นตอนการลงทะเบียน พร้อมมอบเสื้อวินฯ แล้ว จึงจะสามารถออกให้บริการแก่ผู้โดยสารได้