ตั้งกลุ่มช่วยเหลือชาวต่างชาติ
ตั้งกลุ่มช่วยเหลือชาวต่างชาติ

เทศบาลเมืองหัวหิน สโมสรโรตารี่ สโมสรไลออน์หัวหิน  ตำรวจท่องเที่ยว  ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง และชมรมวูเม่นคลับหัวหิน  ร่วมกับจัดตั้งกลุ่มช่วยเหลือชาวต่างชาติ

เวลา 10.00 น. วันที่ 9  มิถุนายน   2558 ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองหัวหิน  จ.ประจวบฯ  นายมนตรี  ชูภู่ รองนายกฯ พร้อมด้วย  สโมสรโรตารี่หัวหิน  สโมสรไลออนส์หัวหิน  ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง  และชมรมวูเม่นส์คลับหัวหิน ประชุมร่วมเพื่อจัดตั้งกลุ่ม HUN HIN VOLUNTREE  เป้าหมายและวัตถุประสงค์เพื่อดูแลช่วยเหลือชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวหรือผู้ที่พักอยู่อาศัย แล้วเกิดปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาถูกโจรกรรมทรัพย์สิน  การถูกทำร้าย  การเกิดอุบัติเหตุ  การต้องการเดินทางไปยังเป้าหมาย  รวมทั้งปัญหาการต่ออายุ วีซ่า  และอื่นๆ โดยกลุ่ม HUN HIN VOLUNTREE  จะเข้าไปดูแลช่วยเหลือโดยการเป็น  ล่ามแปลภาษาอังกฤษ  และเจรจาในหลักการความต้องการรายละเอียดให้กับ ส่วนราชการได้รับทราบ  ซึ่งกลุ่มดังกล่าวนี้ก็จะมี  ดร.รัศมี  ผลจันทร์  ที่ปรึกษานายกฯเมืองหัวหินเป็นประธานกลุ่มๆ  พร้อมกับจะมีคณะกรรมการและสมาชิกซึ่งเป็นทั้งคนไทยและชาวต่างชาติประมาณ 12 คน ร่วมกันทำหน้าที่ในการที่จะดูแลช่วยเหลือชาวต่างชาติโดยจะขออนุญาตทาง  ผวจ. ประจวบฯ   ใช้พื้นที่ตึกอาคาร   ศูนย์ บริการนักท่องเที่ยว  ติดกับสถานีตำรวจเป็นที่ทำการและเตรียมจัดหมายเลขโทรศัพท์แจ้งเหตุด่วนติดตั้ง

ดร.รัศมี ฯ  กล่าวว่า  การที่ทางกลุ่มฯได้จัดตั้งกันขึ้นทานี้ก็สืบเนื่องจากอดีตก็มักจะพบว่าชาวต่างชาติที่เข้ามาในเขตเมืองหัวหิน  เมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้ว  จนท.ของรัฐในพื้นที่ท้องถิ่นไม่สามารถที่จะรับฟังรายละเอียดทางด้านภาษาของชาวต่างชาติ เช่น ภาษาอังกฤษ  ภาษาเยอรมนี  ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน ฯลฯ  ซึ่งต่อไปนี้เมื่อต่างชาติหรือว่าส่วนราชการมีปัญหาแล้วทางกลุ่มฯ  ก็จะจัดส่ง  ตัวแทน ที่มีความรู้ทางด้าน ภาษา  เข้าไปร่วมเป็นล่ามแปลให้โดยตัวแทนนั้นก็จะมีเครื่องแบบอาจจะเป็นเสื้อแจ๊กเก็ตสี  หมวก ติดบัตร เป็นสัญลักษณ์เหมือนๆกับที่ในต่างประเทศ  นอกจากนั้นทางกลุ่ม ฯ ก็ยังร่วมทำกิจกรรมต่างๆกับทางภาครัฐในท้องถิ่น

ดร. รัศมีฯ ยังกล่าวอีกว่า  ทางกลุ่มก็ยังเปิดโอกาสให้กับชาวต่างชาติที่อยู่อาศัยในต่ละหมู่บ้าน  ชุมชนส่งตัวแทนเข้ามาเป็นสมาชิกพร้อมกับคนไทยที่มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาต่างๆ มาเป็นแต่อยู่ในรูปแบบของ  จิตอาสา  โดยไม่มีผลตอบแทนใดๆ ซึ่งถ้าใครต้องการก็สามารถติดต่อมายังกลุ่มฯ และเทศบาลเมืองหัวหิน