นายอำเภอชะอำสั่งตรวจดูแลชายหาดชะอำ
นายอำเภอชะอำสั่งตรวจดูแลชายหาดชะอำ

นายศักรินทร์ ทุมเสน นายอำเภอชะอำ มอบหมายให้สมาชิกอาสารักษาดินแดน (อส.) ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 15 ค่ายรามราชนิเวศน์ (มทบ.15) ออกตรวจและดูแลความเรียบร้อยแก่นักท่องเที่ยวและตรวจร้านค้าบริเวณชายหาดชะอำ โดยได้ตรวจร้านค้า ร้านอาหาร การเช่าบริการต่างๆ เช่นบริการเช่าขี่ม้าชายหาด เช่าบริการเรือสปีดโบ้ท ไม่ปรากฏการขายหรือจำหน่ายสินค้าเกินราคาแต่อย่างใด