ผู้ว่าจังหวัดเพชรบุรี พูดถึงอนาคตเพชรบุรีจะเป็นเมืองที่มีความสะดวกทางการคมนาคม
ผู้ว่าจังหวัดเพชรบุรี พูดถึงอนาคตเพชรบุรีจะเป็นเมืองที่มีความสะดวกทางการคมนาคม

ที่ห้องประชุมชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี(หลังเก่า) นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้กล่าวในการประชุม ผู้ว่าพบสื่อ ถึงอนาคตอันใกล้ของจังหวัดเพชรบุรี โดยเฉพาะเส้นทางการคมนาคมว่า ทางเรือ โครงการที่จะมีแน่นอนคือ โครงการเรือเฟอรรี่จากจังหวัดระยอง ชลบุรี เส้นทางข้ามอ่าวไทย มีแน่นอน แต่อยู่ระหว่างการศึกษาว่าจะมีที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี หรือ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทางบก สร้างแน่นนอน คือถนนยกระดับที่วังมะนาว , มอเตอร์เวย์ , ส่วนทางราง ปลายปีนี้จะมีการเซ็นต์สัญญาในการสร้างรถไฟรางคู่ ซึ่งจังหวัดได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการเวนคืนเส้นทางในการสร้างรถไฟรางคู่ในเขตอำเภอเมือง ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้ทำหนังสือถึงความเป็นไปได้ในการสร้างเป็นรางสองชั้นในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรีที่ผ่านชุมชน เพื่อไม่ต้องมีการเวนคืนพื้นที่ โดยส่วนหนึ่งคือที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรี ที่จะต้องย้ายไปตั้งยังที่แห่งใหม่ ทั้งนี้ได้ทำหนังสือแจ้งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย และถึงกระทรวงคมนาคมแล้ว ซึ่งต้องดูว่างบประมาณในการจัดสร้างโดยไม่ต้องเวนคืนที่ดินจะเพียงพอหรือไม่ สุดท้ายคือรถไฟความเร็วสูง เส้นทาง กรุงเทพ-หัวหิน ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในปีหน้า จากการพัฒนาด้านการคมนาคมดังกล่าว ทำให้การคมนาคมจากศูนย์กลางของประเทศมาสู่จังหวัดเพชรบุรีเร็วขึ้น สะดวกขึ้น จะส่งผลดีต่อการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีในอนาคตให้เป็นเมืองน่าอยู่ น่ากิน น่าเที่ยวที่สมบุรณ์แบบอย่างแน่นอน

ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี