รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินรณรงค์เชิญชวนผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการ วิ’ลัย วัยหวาน
รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินรณรงค์เชิญชวนผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการ วิ’ลัย วัยหวาน

 

นางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พร้อมด้วย นางรัมภา จำลองราช ผอ.กองสวัสดิการสังคมและเจ้าหน้าที่ในสังกัด และทีมวิทยากรชมรมดอกไม้บานเทศบาลเมืองหัวหิน ร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เข้าร่วมโครงการ วิ’ลัย วัยหวาน รอบเขตเทศบาลเมืองหัวหิน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 15 ส.ค. 2559 ระยะเวลาเรียน ก.ย.-ธ.ค.2559 ซึ่งจะเปิดเรียนวันที่ 7 ก.ย. 59 (เรียนทุกวันพุธ) สอนเกี่ยวกับหลักสูตรการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ เช่น อาชีพ การใช้ชีวิต อาหารการกินที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พัฒนาศักยภาพของตนเองในการช่วยเหลือชุมชนได้ต่อไป สอบถามได้ที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองหัวหิน