ออกแบบปรับปรุงตลาดสดฉัตรไชยหัวหิน
ออกแบบปรับปรุงตลาดสดฉัตรไชยหัวหิน

กลุ่มนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ทำวิจัยจัดเก็บข้อมูลดิบนำเสนอการปรับปรุงตลาดสดฉัตรไชยหัวหิน เสนอคณะนยกเทศมนตรีเมืองหัวหินและคณะกรรมการตลาดฯ

เวลา 13.00 น. วันที่ 15 มิถุนายน 2558 นส.ธัชพรรณ  ขอดแก้ว  หน.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิมยาลัยเกษตรศาสตร์  กทม.  และกลุ่มเพื่อนๆนักศึกษา  ได้นำเสนอผลงานการวิจัยข้อมูลเดิมของปัญหาตลาดฉัตรไชย อ.หัวหิน  จ.ประจวบฯ ให้กับ นายนพพร  วุฒิกุล  นายกเทศมนตรีฯ และ นส.ไพลิน  กองพันธ์  รองนายกฯ  และ คณะกรรมการตลาด ฯ  ได้รับทราบเพื่อนำเอาไปปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและเพื่อให้ตัวตลาดดังกล่าวเป็นเป้าที่อยู่ในรูปแบบของการให้บริการแบบครบวงจรแก่ผู้ที่มาจับจ่ายซื้อหาสิ่งของและนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวไทยและชาวต่างชาติ

นส.ธัชพรรณ ฯ  กล่าวว่า  จากการที่ได้นำกลุ่มนักศึกษาลงพื้นที่พบปะกับผู้ประกอบการร้านค้าและตรวจสอบพื้นที่ก็พบว่าในสัดส่วนของพื้นที่ชั้นล่าง (1) นั้นปัญหาที่จุดจอดรถให้กับ ผู้ซื้อ  ไม่มีที่จอดรถเนื่องจากทาง ผู้ขาย จะนำรถมาจอดยึดพื้นที่ (ด้านหน้า)   เสนอแนะ  ให้จัดหาที่จอดรถให้กับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า (ผู้ขาย)   แผงจำหน่ายขายของมีผู้ที่เป็นเจ้าของ (แผง) มากเกินจึงทำให้เกิดการ (เช่า) ต่อและจำหน่ายสินค้าสิ่งของไม่ตรงกับเป้าหมายรูปแบบของตลาด  เสนอแนะ ให้ลดปริมาณการครอบครอง(แผง) ลงแล้วปรับปรุงให้ส่วนแผงด้านหน้าเป็นที่จำหน่ายขายของที่ระลึก  บริเวณที่ทางเข้าหน้าตัวตลาด ฯ ถูกยึดครองพื้นที่มีผู้คนนั่ง  รถจักรยานยนต์จอด  เสนอแนะ  ให้ขึ้นที่ด้านหน้ามีพื้นที่เอนกประสงค์ มีวิวบอร์ดติดแสดงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของตลาดฯ

พื้นที่ชั้นบน(2) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้สร้างเอาไว้แต่ยังไม่มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับการใช้พื้นที่  เสนอแนะ  จากบันไดทางขึ้นจะต้องมี  ตัวอักษรหนังสือเขียนบอกพร้อมๆกับด้านข้างจะต้องมีผ้าม่านติดตั้งให้เป็นช่อระย้าย้อยลงรับราวบันได  ลานบริเวณกลางจะต้องเป็นที่นั่งเล่น-ศูนย์การเรียนรู้  รูปภาพต่างๆของเมืองหัวหิน  รวมทั้งจุดที่ผู้คนจะไปสัมผัส  บูธที่มีอยู่ให้ปรับเป็นจุดที่จำหน่ายขายสินค้าของดีเมืองหัวหิน (โอทอป  และจุดสุดท้ายภายในบริเวณด้านบนจะต้องเป็น ฮับ  ให้รายละเอียดต่างๆ  ของเมืองหัวหิน  ส่วนรอบๆของชั้น 2 ด้านบนนั้นให้เปิดช่องทิศทางของลมให้พัดผ่านในรูปแบบของความเป็นธรรมชาติ

จากการนำเสนอของคณะนักศึกษา ฯ นั้นนอกจากจะมีการพรีเซ้นท์แล้วก็ยังนำเอารูปแบบของกราฟฟิก และ โมเดล  ที่ได้สร้างกันขึ้นมาในรูปแบบของตัวตลาดจำลอง  เสนอให้กับทางคณะผู้บริหารเทศบาลฯ และคณะกรรมการฯ ได้รับทราบ  พร้อมกับให้เสนอแนะตอบกับในแนวทางปฏิบัติเพื่อที่จะนำเอาไปเป็นรูปแบบในการปรับปรุงแก่ๆที่อื่นต่อไป

ทางด้าน นายนพพร ฯ และคณะกรรมการตลาดฯ กล่าวว่า  สำหรับผลการสำรวจวิจัยในการที่จะให้ปรับปรุงตลาดฉัตรไชย  นั้นเป็นโครงการที่ดีมาก  แต่บางเรื่องนั้นก็จะต้องนำเอาไปประชุมกับกลุ่มแม่ค้าว่าสัดส่วนไหนรับได้หรือไม่ได้  เนื่องจากตลาดฯ นี้มันมีมานานและปล่อยกันมานานเช่นกัน และเมื่อตนเองและคณะผูบริหารชุดใหม่เข้ามาก็มีการปรับปรุงมากมายหลายอย่างเช่น  หลังคา  ทาสี  ระบบไฟฟ้า  ความสะอาดฯลฯ จนทำให้ตลาดฯ นี้ฟื้นขึ้นมาได้ระดับหนึ่ง  ส่วนปัญหากรณี  แผง  ที่มีและถูกยึดครองมากในหนึ่งเจ้าของนั้นก็เนื่องจากจ้าของแผงเก่าๆ ที่เลิกไปทายาทไม่ประสงค์จะรับก็ตกเป็นของผู้อื่นไป  แต่ถึงอย่างไรก็ดีจะรับการโครงการสำรวจวิจัยของคณะนักศึกษา  ไปพิจารณาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง