เตรียมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ
เตรียมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ

นายอลงกรณ์ วรรณคำ ปลัดอาวุโส อำเภอหัวหิน เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ (Big Day) ในวันที่ 4 ส.ค. 2559 เวลา 09.09 ณ สวนสาธารณะโผน กิ่งเพชร ตามโครงการประชามติร่วมใจพัฒนาประชาธิปไตย เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติในวันอาทิตย์ที่ 7 ส.ค. 2559 โดยมีหน่วยงานต่างๆ ในเขตอำเภอหัวหินเข้าร่วมประชุม ณ ที่ว่าการอำเภอหัวหิน ซึ่งเทศบาลเมืองหัวหิน มี นางสาวบุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรี นายจีรวัฒน์ พราหมณี รองปลัดเทศบาล ดร.วิรัตน์ มณีพฤกษ์ ตัวแทน ผอ.สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล เข้าร่วมประชุม พร้อมรับมอบหน้าที่ในการเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมในวันดังกล่าว