เทศบาลเมืองหัวหิน
เทศบาลเมืองหัวหิน

คุณสุทธิพงษ์ พสุรัตน์ หน.งานทะเบียน ฯ เทศบาลเมืองหัวหิน แจ้งประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนซิมการ์ด สามารถลงทะเบียนได้ที่เทศบาลเมืองหัวหิน ณ ห้องงานทะเบียน ชั้นล่างของอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน ได้ฟรี ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2558 ซึ่งเป็นทางเลือกในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน แค่นำบัตรประชาชน พร้อมโทรศัพท์มาแสดงกับเจ้าหน้าที่ ส่วนปู่ ย่า ตา ยาย แม่ ป้า น้า พ่อ ที่ไม่สะดวกมา ก็สามารถให้บุตร หลาน มาลงทะเบียนแทนได้ โดยใช้ชื่อของเด็ก ๆ แทนได้