เปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ "ถ้ำดาว" ต.หนองพลับ อ.หัวหิน
เปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ “ถ้ำดาว” ต.หนองพลับ อ.หัวหิน

“ถ้ำดาว” อยู่ในแนวถ้ำดิน วัดหนองพลับ อยู่ห่างจากอำเภอหัวหิน ประมาณ 37 กิโลเมตร อยู่ห่างจากสี่แยกหนองพลับ ประมาณ 1 กิโลเมตร ผู้พบถ้ำและเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว คือ นายสุดใจ ศรีสุวรรณ เขาถ้ำดิน เป็นเขาหินปูน ทำให้เกิดถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยสวยงาม และที่น่าสนใจของถ้ำนี้ คือ มีสารละลายที่เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างน้ำฝนกับหินปูน ไหลซึมตามรอยแตกของหินปูน ออกมาเป็นจุดๆ ตามเพดานและผนังถ้ำ มีลักษณะเป็นดวงๆ กว้างประมาณ 10 เซนติเมตร กระจายอยู่ทั่วไป หากเงยหน้ามองเพดานถ้ำ แล้วจินตนาการเป็นค่ำคืนที่มืดมิด ไร้แสงจันทร์ จะเป็นดาวระยับระยับทั่วท้องฟ้า รอยซึมนี้เองก็เปรียบเป็นดาวเต็มท้องฟ้า เป็นที่มาของชื่อ “ถ้ำดาว”

ภายในถ้ำแยกออกเป็นสองด้าน คือ ด้านทิศตะวันตก ระยะทางประมาณ 92 เมตร และด้านเหนือ ระยะทางประมาณ 108 เมตร มีจุดที่สนใจหลายแห่ง มีลักษณะของหินงอกหินย้อยที่ท่านสามารถจินตนาการต่างๆมากมาย อาทิ หินรูปพระบาท หินรูปจระเข้ หินรูปพระนอน ห้องบรรทม ฮก ลก สิ้ว เสาค้ำถ้ำ พญานาคสองพี่น้อง ผนังหนังช้าง

เส้นทางที่จะไปน้ำตกป่าละอู