ป้องกันการกัดเซาะชายหาดหัวหิน ครั้งที่ 1
ป้องกันการกัดเซาะชายหาดหัวหิน ครั้งที่ 1

นางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานการประชุมโครงการศึกษาวางแผนแม่บทและสำรวจออกแบบ เพื่อเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะชายหาดหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประชุมย่อย ครั้งที่ 1 โดยมี ดร.อลงกรณ์ อินทรักษา ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็น นายวรพล ธัญธารา ผู้ประสานงานโครงการฯ บรรยายข้อมูลจากการสำรวจ มี นายสันทัต สุขศรี ประธานสภาเทศบาล นายจีรวัฒน์ พรามณี รองปลัดเทศบาล และหน่วยงานต่างๆ อาทิ ททท.สนง.ประจวบคีรีขันธ์ สภ.หัวหิน ตร.ท่องเที่ยวหัวหิน สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จ.ประจวบคีรีขันธ์ และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพูลสุข สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน โดยมีการรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณหาดหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทั้ง ร่วมกันหารือกำหนดแนวทางวิธีการป้องกันและการแก้ไขที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ทั้งนี้ จะมีการจัดประชุมใหญ่อีกครั้งในวันที่ 10 ส.ค.59 ณ โรงแรมซิตี้บีช รีสอร์ท หัวหิน