หัวหิน กำหนดโครงการแข่งขันกีฬา ประจำปี
หัวหิน กำหนดโครงการแข่งขันกีฬา ประจำปี

เทศบาลเมืองหัวหิน กำหนดจัดโครงการแข่งขันกีฬา ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักกฎ กติกา มารยาท โดยมีกำหนดการแข่งขันกีฬาต่างๆ ดังนี้

  1. กีฬาฟุตบอล 11 คน ระหว่างวันที่ 4 – 10 สิงหาคม 2559 ณ สนามฟุตบอลชุมชนตะเกียบ
  2. กีฬาฟุตซอล ระหว่างวันที่ 15 – 19 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก
  3. กีฬาเปตอง ในวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ณ ข้างอาคารพลศึกษาเทศบาลเมืองหัวหิน (สวนหลวงราชินี 19 ไร่)
  4. การแข่งขันกรีฑานักเรียน ในวันที่ 3 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนหัวหิน

เทศบาลเมืองหัวหิน ขอเชิญชวนประชาชนร่วมชม และร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันในวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม