ข่าวท้องถิ่น

หัวหิน กำหนดโครงการแข่งขันกีฬา ประจำปี

หัวหิน กำหนดโครงการแข่งขันกีฬา ประจำปี เทศบาลเมืองหัวหิน กำหนดจัดโครงการแข่งขันกีฬา ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักกฎ กติกา มารยาท โดยมีกำหนดการแข่งขันกีฬาต่างๆ ดังนี้ กีฬาฟุตบอล 11 คน ระหว่างวันที่ 4 – 10 สิงหาคม 2559 ณ สนามฟุตบอลชุมชนตะเกียบ กีฬาฟุตซอล…
Continue Reading
ข่าวท้องถิ่น

ป้องกันการกัดเซาะชายหาดหัวหิน ครั้งที่ 1

ป้องกันการกัดเซาะชายหาดหัวหิน ครั้งที่ 1 นางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานการประชุมโครงการศึกษาวางแผนแม่บทและสำรวจออกแบบ เพื่อเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะชายหาดหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประชุมย่อย ครั้งที่ 1 โดยมี ดร.อลงกรณ์ อินทรักษา ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็น นายวรพล ธัญธารา ผู้ประสานงานโครงการฯ บรรยายข้อมูลจากการสำรวจ มี นายสันทัต สุขศรี ประธานสภาเทศบาล นายจีรวัฒน์ พรามณี รองปลัดเทศบาล และหน่วยงานต่างๆ…
Continue Reading
ข่าวท้องถิ่น

นายอำเภอชะอำสั่งตรวจดูแลชายหาดชะอำ

นายอำเภอชะอำสั่งตรวจดูแลชายหาดชะอำ นายศักรินทร์ ทุมเสน นายอำเภอชะอำ มอบหมายให้สมาชิกอาสารักษาดินแดน (อส.) ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 15 ค่ายรามราชนิเวศน์ (มทบ.15) ออกตรวจและดูแลความเรียบร้อยแก่นักท่องเที่ยวและตรวจร้านค้าบริเวณชายหาดชะอำ โดยได้ตรวจร้านค้า ร้านอาหาร การเช่าบริการต่างๆ เช่นบริการเช่าขี่ม้าชายหาด เช่าบริการเรือสปีดโบ้ท ไม่ปรากฏการขายหรือจำหน่ายสินค้าเกินราคาแต่อย่างใด
Continue Reading
ข่าวท้องถิ่น

เตรียมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ

เตรียมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ นายอลงกรณ์ วรรณคำ ปลัดอาวุโส อำเภอหัวหิน เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ (Big Day) ในวันที่ 4 ส.ค. 2559 เวลา ณ สวนสาธารณะโผน กิ่งเพชร ตามโครงการประชามติร่วมใจพัฒนาประชาธิปไตย เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติในวันอาทิตย์ที่ 7 ส.ค. 2559 โดยมีหน่วยงานต่างๆ ในเขตอำเภอหัวหินเข้าร่วมประชุม ณ ที่ว่าการอำเภอหัวหิน ซึ่งเทศบาลเมืองหัวหิน มี นางสาวบุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรี…
Continue Reading
ข่าวท้องถิ่น

โรคมือเท้าปาก

โรคมือเท้าปาก โรคมือเท้าปาก เป็นโรคที่พบบ่อยมากในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปี และจะพบมากในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี ส่วนมากที่เป็น โรคมือเท้าปาก จะเป็นเด็กที่อยู่ในวัยอนุบาล ซึ่งสามารถติดต่อกันได้ง่ายเพียงแค่สัมผัสสิ่งของต่างๆ ร่วมกัน ไอจามใส่กัน เพียงเท่านี้ก็สามารถติดเชื้อได้  เกิดจากเชื้อไวรัส หากติดจากเชื้อไวรัส coxsackie A16 จะไม่รุนแรง ระยะเวลาเพาะเชื้อประมาณ 3-7 วันจึงจะออกอาการ แต่ถ้าติดเชื้อไวรัส Enterovirus 71 แบบรุนแรงอาจทำให้เด็กเสียชีวิตได้ ข้อสังเกตอาการ มีไข้เฉียบพลัน ปวดหัว ปวดท้อง เมื่อยตัว เจ็บคอ เบื่ออาหาร จะไม่ยอมทานอหารเพราะเจ็บแผลในปากจะมีน้ำลายเหนียว ไหลยืดมากผิดปกติอยู่ตลอดเวลา ถ้ามีอาการดังกล่าวพอเวลาผ่านไปสัก 2…
Continue Reading
ข่าวท้องถิ่น

ผู้ว่าจังหวัดเพชรบุรี พูดถึงอนาคตเพชรบุรีจะเป็นเมืองที่มีความสะดวกทางการคมนาคม

ผู้ว่าจังหวัดเพชรบุรี พูดถึงอนาคตเพชรบุรีจะเป็นเมืองที่มีความสะดวกทางการคมนาคม ที่ห้องประชุมชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี(หลังเก่า) นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้กล่าวในการประชุม ผู้ว่าพบสื่อ ถึงอนาคตอันใกล้ของจังหวัดเพชรบุรี โดยเฉพาะเส้นทางการคมนาคมว่า ทางเรือ โครงการที่จะมีแน่นอนคือ โครงการเรือเฟอรรี่จากจังหวัดระยอง ชลบุรี เส้นทางข้ามอ่าวไทย มีแน่นอน แต่อยู่ระหว่างการศึกษาว่าจะมีที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี หรือ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทางบก สร้างแน่นนอน คือถนนยกระดับที่วังมะนาว , มอเตอร์เวย์ , ส่วนทางราง…
Continue Reading
ข่าวท้องถิ่น

จังหวัดเพชรบุรีแถลงข่าวจัดงานเกษตรแฟร์ วันที่ 8-14 สิงหาคม 2559

จังหวัดเพชรบุรีแถลงข่าวจัดงานเกษตรแฟร์ วันที่ 8-14 สิงหาคม 2559 ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี อ.ชะอำ นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธาน พร้อมด้วย นายยุทธนา สมบูรณ์จิตต์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด นายโสภณ คงเทียบ เกษตรจังหวัด นายประพันธ์ ลีปยะคุณ ประมงจังหวัด และนายคัมภีร์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกร ลื่อมวลชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประกอบด้วย จังหวัดเพชรบุรี…
Continue Reading
ข่าวท้องถิ่น

พัฒนาเครือข่ายมวลชนสัมพันธ์ชุมชนภายในเขตเทศบาล 39 ชุมชน

พัฒนาเครือข่ายมวลชนสัมพันธ์ชุมชนภายในเขตเทศบาล 39 ชุมชน พ.อ.สุรวุฒิ ชุติวิทย์ รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาเครือข่ายมวลชนสัมพันธ์ชุมชนภายในเขตเทศบาล ณ ห้องประชุมดำเนินเกษม สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน โดยมี พ.อ.สุรินทร์ เศรษฐศักดาศิริ หน.กลุ่มงานข่าว กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวรายงาน นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผอ.กองการศึกษา ผอ.กองสวัสดิการสังคม ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลทั้ง 39 ชุมชน เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความมั่นคงระหว่างชุมชน รับรู้ความเคลื่อนไหวด้านความมั่นคงและเพิ่มพูนความรู้เรื่องการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาในชุมชน พร้อมร่วมสร้างเครือข่ายแหล่งข่าวประชาชนในการเฝ้าระวังแจ้งภัยคุกคามด้านต่างๆ…
Continue Reading
ข่าวท้องถิ่น

รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินรณรงค์เชิญชวนผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการ วิ’ลัย วัยหวาน

  รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินรณรงค์เชิญชวนผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการ วิ’ลัย วัยหวาน   นางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พร้อมด้วย นางรัมภา จำลองราช ผอ.กองสวัสดิการสังคมและเจ้าหน้าที่ในสังกัด และทีมวิทยากรชมรมดอกไม้บานเทศบาลเมืองหัวหิน ร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เข้าร่วมโครงการ วิ’ลัย วัยหวาน รอบเขตเทศบาลเมืองหัวหิน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 15 ส.ค. 2559 ระยะเวลาเรียน ก.ย.-ธ.ค.2559 ซึ่งจะเปิดเรียนวันที่ 7 ก.ย. 59 (เรียนทุกวันพุธ) สอนเกี่ยวกับหลักสูตรการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ เช่น อาชีพ การใช้ชีวิต อาหารการกินที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พัฒนาศักยภาพของตนเองในการช่วยเหลือชุมชนได้ต่อไป สอบถามได้ที่กองสวัสดิการสังคม…
Continue Reading
ข่าวท้องถิ่น

เทศบาลเมืองหัวหิน เปิดรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้พิการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เทศบาลเมืองหัวหิน เปิดรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้พิการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เทศบาลเมืองหัวหิน เปิดรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้พิการ ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้พิการ โดยการให้ผู้มีสิทธิมาขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ (รายใหม่) คุณสมบัติ ต้องเป็นผู้มีบัตรประจำตัวผู้พิการจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิเบี้ยยังชีพผู้พิการ เอกสารที่ใช้ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้าน (มีชื่อที่อยู่ในทะเบียนบ้านเขตตำบลหนองแก/ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน เท่านั้น) 1 ฉบับ สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์เท่านั้น โดยติดต่อขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองหัวหิน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป…
Continue Reading