พลังมวลชน จังหวัดประจวบฯ ร่วมปฏิญาณตน “ต่อต้านยาเสพติด” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำาพลังมวลชนร่วมปฏิญาณตนต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยา เสพติดโลก ภายใต้คำาขวัญ “ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์” ที่ห้องประชุมเกาะหลัก ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะผู้อำานวยการศูนย์อำานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดฯ เป็นประธานเปิด กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำาปี 2559 ภายใต้คำาขวัญ ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์ มี…
Continue Reading
ข่าวท้องถิ่น

มสธ.-กศน. หัวหินเปิดศูนย์เฉพาะกิจ

มสธ.-กศน. หัวหินเปิดศูนย์เฉพาะกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับ การศึกษานอกโรงเรียนหัวหิน เปิด มุมการเรียนของนักเรียน กศน. สู่ระดับ มหาวิทยาลัยโดยใช้ หอสมุดรัชมังคลา ภิเษกวังไกลกังวลเป็นศูนย์หลัก ที่หอสมุดรัชมังคลาภิเษกวังไกล กังวลหัวหิน จ.ประจวบฯ รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับ นายสิทธิพงษ์ คล้ายอุดม นอภ.หัวหิน น.ส.สุทธิกานต์ แย้มนิล ผอ.กศน.หัวหิน เปิดศูนย์ให้การบริการศึกษา เฉพาะกิจมุม มสธ.…
Continue Reading
ข่าวท้องถิ่น

ต้ิอนรับ ผกก.สภอ.หัวหิน (คนใหม่) พร้อมเผยนโยบาย-หน้าที่ ในหัวหิน

ต้ิอนรับ ผกก.สภอ.หัวหิน (คนใหม่) พร้อมเผยนโยบาย-หน้าที่ ในหัวหิน กลุ่มภาคเอกชน ตร.สภ.หัวหิน รับ ผกก.หัวหิน (คนใหม่) ในการเข้ารับหน้าที่พร้อมเผยนโยบายในการ ทำางานในหน้าที่ให้กับเมืองหัวหินแบบฉันพี่น้อง ที่สถานีตำารวจภูธร สภ.หัวหิน จ.ประจวบฯ พ.ต.อ.สิทธิชัย ศรีโสภาเจริญรัตน์ ผกก.หัวหิน (คนใหม่) เดินทางมารับตำาแหน่งพร้อมด้วยภรรยา เมื่อมาถึงก็ได้จุด ธูปเทียนดอกไม้กราบ พระพุทธโสธร และ ศาลพระพรหม บริเวณด้านหน้าสถานีฯ เพื่อเอาฤกษ์เอาชัย หลังจากนั้น ก็นำาพระพุทธรูปประจำาตัวขึ้นประดิษฐานภายในห้องที่ ทำางานแล้วลงมารับช่อดอกไม้จากทาง…
Continue Reading
ข่าวท้องถิ่น

25 ก.ค. – 2 ส.ค.59 ขอเชิญเที่ยวงาน “วันเกษตรและสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1”

25 ก.ค. - 2 ส.ค.59 ขอเชิญเที่ยวงาน "วันเกษตรและสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1" ของเชิญเที่ยวงาน “วันเกษตรและสหกรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1” ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2559 (9 วัน) ณ สวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ หน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และบริเวณริมชายทะเลอ่าวประจวบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว…
Continue Reading
ข่าวท้องถิ่น

รพ.กรุงเทพหัวหิน ครบรอบ 5 ปี ของการก่อตั้งคณะฝ่ายผู้บริหารและแพทย์

รพ.กรุงเทพหัวหิน ครบรอบ 5 ปี ของการก่อตั้งคณะฝ่ายผู้บริหารและแพทย์ รพ.กรุงเทพหัวหิน ครบรอบ 5 ปี ของการก่อตั้งคณะฝ่ายผู้บริหารและแพทย์ ร่วมให้การต้อนรับชี้แจงผลงาน และจัดทำา CSR ตรวจมะเร็งเต้านมให้กับผู้หญิง “ฟรี” เวลา น. วันที่ 6 เมษายน 2559 ที่รพ.กรุงเทพหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นพ.ชาตรี ดวงเนตร กรรมการ รองกรรมการผู้อำานวยการใหญ่ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ นพ.วีระศักดิ์…
Continue Reading
ข่าวท้องถิ่น

นายกสโมสรไลออนส์หัวหินเนรมิตสวนสัตว์ 300 ล้าน

นายกสโมสรไลออนส์หัวหินเนรมิตสวนสัตว์ 300 ล้าน นายกสโมสรไลออนส์หัวหิน นักธุรกิจปางช้าง โรงแรม เนรมิตสวนสัตว์เปิดรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ ครบวงจรใช้งบ 300 กว่าบาท จากการเปิดเผยของ นายประกอบ ชำนาญกิจ นายกสโมสรไลออนส์หัวหิน จ.ประจวบฯ และเจ้าของธุรกิจปางช้างนำเที่ยวและโรงแรม ว่าในช่วงเดือนมีนาคมนั้นก็ได้เปิดกิจการธุรกิจ “สวนสัตว์หัวหินซู” ขึ้นมา ณ หมู่บ้านหนองเหี่ยง ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน ในเนื้อที่ดิน 87 ไร่ ซึ่งภายในนั้นก็มีร้านอาหารภัตรา บ้านทรงไทย ลานพื้นที่เอนกประสงค์ เพื่อรองรับการจัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์…
Continue Reading
ข่าวท้องถิ่น

ม.สวนดุสิตฯจัดโครงการฝึกประสบการณ์ให้กับนักศึกษา

ม.สวนดุสิตฯจัดโครงการฝึกประสบการณ์ให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตฯ จับมือ บริษัทแบ็กส์บริการฯ จัดทำโครงการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานก่อนจบ เพื่อยกระดับเข้ารับการทำงานในสายการบิน จากการเปิดเผยของ ดร.สุรพลศิริเศรษฐ ผอ.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ ว่าได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับทาง บริษัทแบ็กส์บริการภาคพื้น จำกัด โดย น.ส.ผกามาศ มุสิกะมาศผอ.บ.แบกส์ฯ เนื่องจากในขณะนี้สายการบินภายในประเทศไทยมีความต้องการที่จะรับพนักงานชาย-หญิง เข้าทำงานในหน้าที่บนเครื่องบินและภาคพื้นดิน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ ได้มีวิชาเรียนทางด้านสายการบินให้กับนักศึกษา ซึ่งในแต่ละปีนั้นก็มีการผลิตออกไป แต่เพื่อให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ทาง บ.แบ็กส์ฯ ได้เปิดรับการฝึกงานใน “ระบบสายการบิน” แบบครบวงจร…
Continue Reading
ข่าวท้องถิ่น

รางวัลศิลปินเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

รางวัลศิลปินเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ นักร้องชื่อดังของเมืองหัวหิน ประเทศไทย เจ้าของรางวัลเดอะวินเนอร์ อีส เข้ารับรางวัลศิลปินเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ บิดามารดาและคณะญาติร่วมแสดงความยินดีที่กรุงเทพมหานคร จากการเปิดเผยของ นายโอฬาริก ขุนสิทธิ์ นักร้องชื่อดังของเมืองหัวหิน จ.ประจวบฯ เจ้าของแชมป์ “เดอะวินเนอร์ อีส” แห่งประเทศไทย ที่ได้คว้าเงินรางวัล 10 ล้านบาท ว่าเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมานั้น ตนเองได้เข้ารับรางวัล “ศิลปิน-ดารา-สื่อสารมวลชน ดีเด่น ประจำปี 2559” ร่วมกับนักร้องดาราและสื่อมวลชน จำนวน 28 ท่าน จากทาง…
Continue Reading
ข่าวท้องถิ่น

มอบเงินให้กับ โรงเรียนวังไกลกังวล โครงการ “วัยใส ใส่ใจ ใส่หมวกกันน๊อค”

มอบเงินให้กับ โรงเรียนวังไกลกังวล โครงการ “วัยใส ใส่ใจ ที่โรงเรียนวังไกลกังวลหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นส.กานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผจก.ฝ่ายสื่อสารองค์กร บ.วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 100,000 บาท ให้กับ นายขวัญแก้ว วัชโรทัย ผจก. รร. และรองเลขาธิการพระราชวังฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เนื่องจากที่ผ่านมานั้นทางบริษัท ฯ ได้เข้ามาจัดทำโครงการ “วัยใส ใส่ใจ ใส่หมวกกันน๊อค”  ในการใช้ชีวิตประจำวันในการเดินทางมาโรงเรียนแล้วให้…
Continue Reading
ข่าวท้องถิ่น

ตัวแทนสภาพลเมืองยื่นหนังสือกับผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตัวแทนสภาพลเมืองยื่นหนังสือกับผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้แทนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะสภาพลเมืองยื่นหนังสือให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำ “ปลาทู” และสิ่งแวดล้อม นายสุพจน์ ส่งเสียง ผู้แทนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในฐาน “สภาพลเมือง” ขึ้นเวทีเสวนากรณีปัญหาของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีกลุ่มสภาฯ 26 จังหวัด รวม 230 คน เข้ารับฟังหลังจากที่ได้นำคณะฯ เข้าตรวจสอบพื้นที่ที่มีปัญหาของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสุพจน์ ส่งเสียง กล่าวว่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเฉพาะตลอดแนวชายฝั่งทะเลตั้งแต่ อ.บางสะพาน-บางสะพานน้อย นั้นเป็นแหล่งเพาะพันธ์สัตว์น้ำโดยเฉพาะ “ปลาทู” แต่ขณะนี้มันเกิดเป็นปัญหาที่น่าเจ็บปวดและส่งผลกระทบต่อผู้คนชาวประมง…
Continue Reading