ข่าวท้องถิ่น

เกษตรจังหวัดเพชรบุรี กำหนดยุทธศาสตร์นำทุเรียนปลูกทดแทนพื้นที่ปลูกยางพารา

เกษตรจังหวัดเพชรบุรี กำหนดยุทธศาสตร์นำทุเรียนปลูกทดแทนพื้นที่ปลูกยางพารา เกษตรจังหวัดเพชรบุรีกำหนดยุทธศาสตร์นำทุเรียนปลูกทดแทนพื้นที่ปลูกยางพารา เพราะขณะนี้ยางพารากำลังประสบปัญหาเรื่องของราคา เนื่องจากมีการปลูกมากเกินความต้องการของตลาด ทุเรียนจึงเป็นพืชที่มีอนาคตเพราะความต้องการของตลาดดีมาก ประกอบกับทุเรียนของเพชรบุรีให้ผลผลิตในช่วงที่ทุเรียนทางภาคตะวันออกอยู่ในช่วงปลายฤดู ทำให้ได้ราคาดี นายโสภณ คงเทียบ เกษตรจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่า เป็นที่ทราบดีว่าในขณะนี้การลงทุนปลูกยางพารานั้นกำลังประสบปัญหาภาวะขาดทุนของเกษตรกร ซึ่งไม่ได้เกิดปัญหาขึ้นเฉพาะที่ จ.เพชรบุรี แต่เกิดขึ้นทั้งประเทศ คือผลิตมากกว่าความต้องการของตลาด โดยจังหวัดเพชรบุรีมีพื้นที่ปลูกยางพาราอยู่จำนวนมาก ทางเกษตรจังหวัดเพชรบุรี จึงได้มาร่วมคิดกับกลุ่มส่งเสริมการผลิตของจังหวัด จนกระทั่งมีแนวคิดในการกำหนดยุทธศาสตร์คือต้องการลดพื้นที่การปลูกยางพาราให้น้อยลง โดยจะต้องมีพืชตัวอื่นเข้ามาทดแทน ซึ่งจากการประมวลสถานภาพของจังหวัดเพชรบุรี ศักยภาพของพื้นที่มีความเหมาะสมในเรื่องของการปลูกทุเรียน จึงคิดว่าจะนำทุเรียนขึ้นมาปลูกแทนยางพาราเพราะจุดแข็งของทุเรียนเพชรบุรีจะออกหลังจากภาคตะวันออกและออกก่อนจากทางภาคใต้ ซึ่งจะอยู่ระหว่างรอยต่อในช่วงของฤดูพอดีทำให้ราคาทุเรียนของจังหวัดเพชรบุรีดีมาก และที่สำคัญทุเรียนของเพชรบุรีเนื้อหนา เม็ดเล็ก มัน ไม่ค่อยหวาน…
Continue Reading
ข่าวท้องถิ่น

ตลาดน้ำนาพันสามที่วัดนาพรม เพชรบุรี

ตลาดน้ำนาพันสามที่วัดนาพรม เพชรบุรี เมื่อเวลา น.วันนี้ (14 ส.ค.58) นายมณเฑียร ทองนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดตลาดน้ำชุมชนตำบลนาพันสาม ขึ้นที่วัดนาพรม ต.นาพันสาม อ.เมือง จ.เพชรบุรี โดยมีนายประสิทธิ์ รวมสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ด.ร.วรวิสูตร ฉิมพาลี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม พระครูพิศาล วัชรกิจ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรี เจ้าอาวาสวัดนาพรม ส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ชาวบ้านตำบลนาพันสามและนักท่องเที่ยวที่ทราบข่าวเดินทางมาร่วมงานจำนวนมาก สำหรับการเปิดตลาดน้ำนาพันสามครั้งนี้ เป็นโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยคณะผู้บริหารส่วนท้องถิ่นมีนโนบายให้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพของชาวบ้านให้มีรายได้…
Continue Reading
ข่าวท้องถิ่น

พิธีมหามังคลาภิเษกบวงสรวง “อุทยานราชภักดิ์”

มหามังคลาภิเษก 7 กษัตริย์ “อุทยานราชภักดิ์” ที่มณฑลพิธีอุทยานราชภักดิ์ อำาเภอหัวหินจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานใน พิธีบวงสรวง และมหามังคลาภิเษก พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์ สุวรรณ รองนายกฯรมว.กลาโหม พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผู้ บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) รมช.กลาโหม…
Continue Reading
ข่าวท้องถิ่น

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระปณิธานการจัด กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระปณิธานการจัด กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระปณิธานการจัด กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” ขึ้น เพื่อให้ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน รวมทั้งประชาชนทุกภาคส่วน ได้แสดงออกถึงความจงรัก ภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ…
Continue Reading
ข่าวท้องถิ่น

อุทยานราชภักดิ์เพื่อชาติศาสน์ กษัตริย์และประชาชน พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม”

  อุทยานราชภักดิ์เพื่อชาติศาสน์ กษัตริย์และประชาชน พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม” อุทยานราชภักดิ์เพื่อชาติศาสน์ กษัตริย์และประชาชน พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กองทัพ บกจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของกองทัพบก (โรงเรียนนายสิบ) อำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯพระราชทาน ชื่อว่า “อุทยานราชภักดิ์” ซึ่งเป็นอุทยานที่สร้างขึ้นด้วย ความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และเพื่อเป็นการ เทิดทูนและประกาศเกียรติคุณสมเด็จพระมหากษัตริย์ แห่งสยาม ๗ พระองค์ ได้แก่ ๑. พ่อขุนรามคำาแหง (สมัยกรุงสุโขทัย) ๒.…
Continue Reading
ข่าวท้องถิ่น

กกท. จ.เพชรบุรี เตรียมความมัน ฟุตบอลชายหาด ครั้งที่ ๑

กกท. จ.เพชรบุรี เตรียมความมัน ฟุตบอลชายหาด ครั้งที่ ๑ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) จังหวัดเพชรบุรี เตรียมระเบิดความมันบนชายหาดในการแข่งขันฟุตบอลชายหาด “Beach Soccer Cha-Am Phetchaburi Cup” ครั้งที่ ๑ ประจำาปี ๒๕๕๘ ณ ชายหาดชะอำาหน้าโรงแรมลองบีช การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) จังหวัดเพชรบุรี เตรียมจัดการแข่งขันฟุตบอลชายหาด “Beach Soccer ChaAm Phetchaburi Cup”…
Continue Reading
ข่าวท้องถิ่น

ททท.สำนักงำนประจวบคีรีขันธ์ ผนึกกำลังพันธมิตรในพื้นที่ทั้งภำครัฐ

ททท.สำนักงำนประจวบคีรีขันธ์ ผนึกกำลังพันธมิตรในพื้นที่ทั้งภำครัฐ ททท.สำนักงำนประจวบคีรีขันธ์ ผนึกกำลังพันธมิตรในพื้นที่ทั้งภำครัฐ และภำคเอกชน จัดกิจกรรมจักรยำนท่องเที่ยวเส้นทำง “หัวหิน-ป่ำละอู” ชูกระแสกำรส่งเสริม กำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน และกระตุ้นให้เกิดกำรเดินทำงในช่วงนอกฤดูท่องเที่ยว (Green Tourism) พร้อมชม ชิม ช้อปในงำนของดี ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท. ) สำานักงาน ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับเทศบาลเมืองหัวหิน ชมรมจักรยาน วังไกลกังวล สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำา สถานีตำารวจภูธรหัวหิน สถานีตำารวจท่องเที่ยวหัวหิน สโมสรโรตารี่ หัวหิน สโมสรไลออนส์หัวหิน…
Continue Reading
ข่าวท้องถิ่น

เตรียมพบกับ เทศกาลอาหารหัวหินประจำปี 2558 Hua – Hin Food Festival 2015

เตรียมพบกับ เทศกาลอาหารหัวหินประจำปี 2558 Hua - Hin Food Festival 2015 เทศบาลเมืองหัวหิน ร่วมกับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวหัวหิน - ชะอำ และชมรมเชฟ ชะอำ-หัวหิน กำหนดจัดงานเทศกาลอาหารหัวหิน ประจำปี 2558 (Hua Hin Food Festival 2015) ระหว่างวันที่ 28 -30สิงหาคม2558ณ…
Continue Reading
ข่าวท้องถิ่น

ปลูกพยุงเพื่อแม่

ปลูกพยุงเพื่อแม่ วันที่ 9 ก.ค. 58 กองร้อยรักษาการณ์ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ วังไกลกังวล ร่วมกับ เทศบาลเมืองหัวหิน จัดโครงการชุมชนรอบวังปลูกพยุงเพื่อแม่ ณ โครงการฟื้นฟูและพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ หินเหล็กไฟ บริเวณพื้นที่ส่วนพระองค์ฯ แปลงที่ 4 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี พันโทกุลบุตร ปัจฉิม ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่…
Continue Reading
ข่าวท้องถิ่น

มอบรางวัล“บุคคลดีเด่นคนดีสังคมหัวหิน”

มอบรางวัล“บุคคลดีเด่นคนดีสังคมหัวหิน” สโมสรโรตารีหัวหิน ภาค 3330 โรตารีสากล ดีส ทริค 3330 โรตารี่อินเตอร์เนชั่นแนล ไทยแลนด์ จัดพิธีสถาปนา นายกสโมสรโรตารี คนใหม่พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ในปีบริหาร 2558 - 2559 ขอแสดงความยินดีกับคุณทรงกรช กรกุมศินนิธิ.ได้รับตำแหน่งนายกปีบริหารที่ 2558-2559 และขอแสดงความยินดีกับคุณจีรวัฒน์ พราหมณี รองปลัดเทศบาลฯ สโมสรโรตารีหัวหิน ได้มอบรางวัล บุคคลดีเด่นคนดีสังคมหัวหิน เป็นรางวัลอันทรงเกียรติให้กับท่านรองปลัดฯ ซึ่งเป็นคนเก่งและมีความสามารถรวมถึงได้ช่วยเหลืองานเทศบาลเมืองหัวหิน
Continue Reading