งานประเพณีเมืองปราณบุรี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายกเทศมนตรีเมืองปราณบุรี จัดงานประเพณีประกวดโค แพะ ม้า ไก่พื้นเมือง โดยมีอดีตนายกรัฐมนตรี ร่วมเปิดงาน ปีหน้าจัดยิ่งใหญ่ จากการเปิดเผยของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน อดีตนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และ สส.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ว่าตนเองและ สส.ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งก็มี นายมนตรี ปาน้อยนนท์ นายประมงล พงษ์ถาวราเดช และ นส.ธันยวีร์ ศรี อ่อน นายกเทศมนตรีปราณบุรี ได้ร่วมกันจัดงาน “ประเพณีประกวดโค”…
Continue Reading